درباره ما

موسسۀ آریان شار در سه بخش مطالعات شهری، مدرسه پژوهش و مدرسه کسب وکار فعالیت خود را با ماموریت رفع مشکلات جامعه شهری و همچنین ارتقاء سطح دانش آفرینی، کارآفرینی و ثروت آفرینی جامعه دانشگاهی و سایر اقشار جامعه، آغاز کرده است.
هدف ما در دو بخش مدرسه پژوهش و مدرسه کسب وکار؛ رفع خلاء موجود و توانمند سازی دانش آموختگان و دانشجویان این سرزمین در عرصه پژوهش بعنوان عنصری بینش افزا و دانش آفرین با برگزاری دوره های تربیت پژوهشگر (مشتمل بر کارگاه عمومی و تخصصی) با بهرگیری از پژوهشگران داخلی و خارجی (وبینار)، تقویت و ارتقاء سطح مهارتی با برگزاری دورهای تخصصی و کاربردی جهت آمادگی ورود به بازار کار در کارگروه های مختلف و همچنین دوره های تربیت کارآفرین با بهرگیری از تجارب نخبگان و کارآفرینان برتر، اساتید دانشگاه و صاحب نظران عرصه کسب وکار می باشد.

تیم مجرب ما

دکتر سید مجتبی شفاعی

دانش آموخته دکتری تخصصی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شیراز، دانشجوی نمونه کشور سال 94 ، پژوهشگر برگزیده بنیاد ملی نخبگان سال 95، پژوهشگر برتر آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران در سال 97

دکتر محمد زهدی

دانش آموخته دکتری تخصصی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، مترجم و مولف

فرشید صادقی

دانش آموخته دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

عارف شاهی

دانش آموخته دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

سلیمان هاشمی شهرکی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگر

علیرضا پیمان پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران، MBA Marketing از سازمان مدیریت صنعتی، مشاور عالی کسب و کار

مینا منصوری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه و اقتصادی و پژوهشگر در زمینه جامعه شناسی توسعه و اقتصادی و جامعه شناسی پزشکی.

تهران، سه راه طالقانی، خیابان شریعتی، روبروی سینما صحرا، ساختمان 272 پلاک 154 واحد 12 طبقه 5

021-88809625