همکاری با ما

برای ثبت درخواست همکاری، فرم زیر را تکمیل نمایید.

 پیشنهادیه دوره/کارگاه آموزشی

لطفا به تمامی سوالات زیر به دقت پاسخ دهید

نکات مورد نیاز جهت تکمیل فرم کارگاه/دوره آموزشی:

  1. در تکمیل پیشنهادیه، تمام سوالات به صورت کامل پاسخ داده شوند. فرآیند بررسی پیشنهادیه های ناقص طولانی تر خواهد بود.
  2. لطفا مدرسینی که برای نخستین بار قصد برگزاری دوره/کارگاه اموزشی را دارند، یک نسخه از سوابق پژوهشی و برگزاری کارگاه های قبلی را تهیه نموده و در قسمت ارسال رزومه بارگزاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 02188809625 تماس گرفته یا به آدرس Info[at]Aryanshar[dot]com پیام بفرستید.

 پیشنهادیه دوره/کارگاه آموزشی

لطفا به تمامی سوالات زیر به دقت پاسخ دهید

نکات مورد نیاز جهت تکمیل فرم کارگاه/دوره آموزشی:

  1. در تکمیل پیشنهادیه، تمام سوالات به صورت کامل پاسخ داده شوند. فرآیند بررسی پیشنهادیه های ناقص طولانی تر خواهد بود.
  2. لطفا مدرسینی که برای نخستین بار قصد برگزاری دوره/کارگاه اموزشی را دارند، یک نسخه از سوابق پژوهشی و برگزاری کارگاه های قبلی را تهیه نموده و در قسمت ارسال رزومه بارگزاری نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن 02188809625 تماس گرفته یا به آدرس Info[at]Aryanshar[dot]com پیام بفرستید.