اصطلاحات رایج و کاربردی در مقاله نویسی

دانش آفرین

کار آفرین

ثروت آفرین

مهارت افزا

اصطلاحات کاربردی و رایج در مقاله نویسی

اصطلاحات کاربردی و رایج در مقاله نویسی

اصطلاحات کاربردی و رایج در مقاله نویسی: برای آن دسته از دانشگاهیان و دانشجویان فرهیخته که در ابتدای راه هستند و تازه اقدام به نوشتن مقاله می کنند در فرآیند پژوهش از مراحل آغازین نگارش مقاله، استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، ژورنال یابی و سابمیت تا چاپ مقاله ممکن است با برخی از اصطلاحات کاربردی و رایج در مقاله نویسی  روبرو شوند که تازگی داشته باشد.

موسسه آریان شار این اصطلاحات کاربردی و رایج مقاله نویسی را بررسی کرده و معانی و مشخصات هرکدام را به اختصار توضیح خواهد داد.

 
اصطلاحات کاربردی و رایج در مقاله نویسی:
MANUSCRIPT
گزارش های علمی دست نویس که برای هیچ مجله ای ارسال نشده است را مانیو اسکریپت می نامند. تا قبل از سابمیت مقاله شما با عنوان مانیو اسکریپت شناخته می شود. پس از SUBMITTED مقاله در مراحل داوری و چاپ اصطلاح PAPER یا ARTICLE را به خود می گیرد.

Decision on Manuscript?

به طور کل پس از ارسال مقاله به مجله ما با چهار حالت مواجه خواهیم شد:

Reject Minor Revision Major Revision Acceptance
مقاله : Paper/ Article
از نظر لغوی مقاله به معنی سخن و قول است. در فرهنگ فارسی دکتر معین از مقاله به عنوان نوشته ای یاد شده که غالبا برای درج در روزنامه یا مجله تهیه می شود. مقاله گزارش علمی است که پژوهشگر از یافته ها و نتایج پژوهش ژرف، انتقادی، برنامه ریزی شده و روش مند برای دست یابی به نتایج تازه تهیه و انتشار می دهد. تهیه گزارش از نتایج پژوهش مهم ترین مرحله پژوهشگری به شمار می رود.

ARTICLE

از جامعیت بیشتری برخوردار است و به نوعی کلیه مقالات را در کل زمینه ها را در برمی گیرد. در برخی موراد به مقالات چاپ شده در مجله های غیر علمی اطلاق می شود.

PAPER

بیشتر به مقالات علمی با موضوعی خاص اشاره دارد که توسط فرد یا افرادی متخصص نگاشته می شود. این اصطلاح در مقاله نویسی در برخی موارد به مقاله علمی پذیرفته شده در ژورنالهای علمی رایج است.

مجله : Magazine/ Journal

مجله نشریه ای است شامل یک موضوع یا موضوع های گوناگون که در فواصل زمانی منظم و معینی به چاپ میرسد. هدف از انتشار آن اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مطالعه کنندگان درباره آن موضوع یا موضوع ها می باشد. روز پنجم ژانویه 1965 را تاریخ چاپ اولین مجله علمی می دانند .

MAGAZINE

موضوعات توسط روزنامه نگاران یا نویسنده های حرفه ای که ممکن است در آن متخصص نباشند، نوشته می شود توسط روزنامه نگاران بازنگری شده و دارای مخاطبانی عام است

JOURNAL

موضوعات توسط فرد یا افرادی که در آن موضوعات تخصص دارند، نوشته می شود و توسط متخصصان مرتبط با آن موضوعات بازنگری شده و مخاطبانش پژوهش گران و دانشگاهیان می باشند.

Aims and Scopes

 حیطه کاری و موضوعات تخصصی و اهداف یک مجله می باشد.

Regular issue

 شماره های معمولی مجلات که به صورت مرتب در فواصل زمانی معین مثلا هر ماه به چاپ می رسد.

Special issue  

Special Issue   و یا ویژه نامه  در اصطلاح مقاله نویسی در  واقع شماره ویژه ای در مجلات هستند که بطور تخصصی آن مجله بروی یک موضوع خاص تمرکز می کند. 

Template

 الگوی که مجلات علمی برای نگارش مقاله ارائه می دهند. معمولا راهنمایی نویسندگان یا تمپلیت در سایت ژورنال در دسترس نویسندگان قرار میگرد که مقالات ارسالی براساس الگوی مجله تنظیم شود. این الگو شامل موارد شکلی و محتوایی و ساختاری مقاله بسته به نوع مجله متغییر است.

Affiliation

 نام نویسنده یا نویسندگان مقاله به همراه وابستگی  سازمانی آن ها به مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی  و عنوان و رتبه علمی آنها

First author

این اصطلاح در مقاله نویسی به  نویسنده اول اطلاق می شود و عموماَ به عنوان نویسنده اصلی شناخته می شود و بیشترین امتیاز را از آن خود می کند.

Co-author

نویسندگان همکار که جایگاه آنها در رتبه دوم به بعد است.

Corresponding author

مسئول مکاتبات که وظیفه پاسخ دهی به مکاتبات سردبیر و پاپلیکیشن منیجر را دارد. در واقع کامنت های داوران را این فرد پاسخ می گوید. هر کدام از نویسندگان می توانند به عنوان  نویسنده مسئول خود را به ژورنال معرفی کنند.

Submit/Submitted

سابمیت مقاله در اصلاح همان ارسال و ارائه گزارش على (مقاله) به مجله است. دقت کنید که سابمیت به معنای پذیرش مقاله نیست و ممکن است یک نویسنده چندین مقاله برای مجلات ارسال کرده باشد ولی پذیرش نشده باشند پس سابمیت مقاله ارزشی ندارد.

SUBMIT

به مراحل ارسال نمودن گزارش علمی (مقاله ) به یک مجله اصطلاحا سابمیت میگویند.

SUBMITTED

به فرآیند که طی آن مقاله یا پیش نویس آن MANUSCRIPT  به ژورنال ارسال می شود سابمیت می گویند.

Cover Letter 

یکی از  اصطلاحات رایج مقاله نویسی نامه ای است  به سردبیر مبنی برآمادگی  مقاله یا منویواسکریپ برای بررسی و ارسال به داوری. محتوای این نامه معمولا شامل مشخصات مقاله، مشخصات بارز محتوایی، مسائل حقوقی و کاربرد احتمالی و نوآوری مقاله است. نکته: در این نامه بر اساس فرمت مجلات باید درج نماییم  یا تعهد کنیم که این مقاله به مجله دیگری ارسال نشده است در واقع اولین ارتباط با سردبیر از طریق این نامه است.

Chief Editor/With Editor/Under Review

مقالات سابمیت شده در مجلات معتبر ابتدا توسط سر دبیر مجله مورد بررسی  قرار می گیرند. در صورتی که تمامی فاکتور ها و استاندارد های اولیه مجله را دارا باشد وارد پروسه داوری می شوند. مقالاتی که شرایط اولیه را نداشته باشند توسط سردبیر ریجکت می شوند و یا به شرط رفع موارد اعلام شده از جانب سردبیر وارد پروسه داوری می شوند.

CHIEF EDITOR

در مجله های علمی سردبیر فردی است که تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد مقالات ارسالی به مجله برعهده اوست.

WITH EDITOR

بدین معنی که مقاله شما به دست ادیتور رسیده و او به دنبال داوران حرفه ای و متخصص جهت داوری مقاله شما می گردد. 

UNDER REVIEW

یعنی مقاله شما به داوران ارسال شده تحت داوری و در حال بررسی است. مقالاتی که شانس ورود به مرحله داوری را داشتند، در این مرحله توسط داوران حرفه ای و متخصص مجلات از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می گیرند.

REVIEW

بعد از تایید سردبیر مقاله شما برای دواری (REFEREEING/REVIEW) به داوران متخصص(REVIEWERS) ارجاع داده می شود. فرآیند داوری در ژورنالهای مختلف، متفاوت است و اصطلاحات بخصوصی دارد که آشنایی با آنها کاملا در روند پذیرش مقاله حیاتی است. 

PEER REVIEW 

پیر ریویو به ارزیابی و سنجش مقاله توسط کارشناسان و متخصصان مربوط به یک حوزه خاص علمی اشاره دارد. به عنوان یک سیستم نظارتی و داوری علمی است که به ادیتورهای مجله کمک می‌کند تا ارزش و اعتبار مقالات ارسالی به آنها را دریابند.
 در مقاله نویسی چیست؟PEER REVIEWاصطلاح  پیر ریویو

 BLIND REVIEW 

 در این فرآیند داوری مقالات بدون نام برای داورها ارسال می شوند تا داور بتواند داوری بی طرفانه و مطمئنی انجام دهد.

 SUGGEST REVIEWERS

در فرآیند ارسال  مقاله در بعضی ژورنال ها، شما می توانید اسامی داورانی که می خواهید آنها مقاله را داوری کنند به ژورنال پیشنهاد دهید.

OPPOSE REVIEWERS

در زمان ارسال مقاله به برخی ژورنال ها می توانید اسامی اشخاصی را که  مایل نیستید داور مقاله  شما باشند، به  ژورنال اعلام کنید.

REVISE

در فرآیند داوری مقاله ممکن است داوران به مقاله شما ایرادتی وارد کنند، برگشت مقاله به شما (نویسنده) جهت رفع ایرادات و انجام اصلاحات مجدد را  REVISE  می‌گویند.  ممکن است یک مقاله چندین بار ریوایز بخورد تا مود تایید نهایی قرار بگیرد. این اصلاحات به دو صورت زیر لحاظ می گردد:

MINOR  REVISE

بدین معناست که مقاله اصلاحات زیادی ندارد و با اندکی اصلاح مورد تایید داور  قرار خواهد گرفت. معمولا در مینور ریوایز ایردات ساختاری و شکلی مورد نظر است.  در مینور ریوایز پس از انجام اصلاحات معمولا مقاله توسط مدیر یا کارشناس اجرایی مجله مورد بررسی قرار میگیرد.

 MAJOR REVISE

بدین معناست که باید اصلاحات زیاد و متعددی انجام شود تا مقاله مورد تایید قرار بگیرد. ممکن است ایرادات محتوایی یا ساختاری باشد. در این حالت مقاله بعد از اصلاحات مورد نظر دوباره به داوران فرستاده می شود تا تایید گردد.

 RESUBMIT

بدین معناست که داوران  ایرادات زیادی به مقاله شما گرفتند. در این حالت باید مقاله را دوباره بازنویسی کرده و مانند یک مقاله معمولی مراحل سابمیت را انجام دهید، تا مجددا مقاله به دقت داوری شود.

REJECT

 عدم پذیرش مقاله در  ژورنالهای تخصصی جهت چاپ را اصطلاحا ریجکت یا رد شدن مقاله می گویند.  REJECT به دوصورت ذیل به نویسنده اعلام میشه:

REJECT AND RESUBMIT

نوعی از رد شدن یک مقاله در یک ژورنال است که دلیل اصلی آن  ضعیف بودن مقاله ارسال شده  و ابهامات بیشمار برای تیم داوری وجود دارد. اما جای امید دارد و در صورتی که  نویسندگان، به دقت  ابهام زدایی کنند و مقاله را اصلاح نمایند، امکان بازنگری و داوری مجدد گزارش علمی شما وجود خواهد داشت.  می­توانید آن را مجدداً به ژورنال مورد نظر ارسال نمایند.

COMPLETE REJECT

در صورتی مقاله به دلایل مختلف به طور کامل توسط سردبیر یا تیم داوری رد می­شود مقاله COMPLETE REJECT  خواهد شد. البته در بسیاری از ژورنالها دلیل رد شد قطعی مقاله شما را ذکر خواهند کرد.

 COMMENT

نطر سردبیر،داور یا تیم داوری در مراحل مختلف از پیش نویس مقاله (مانیواسکریپ) تا اصلاحات و پذیرش نهایی. نطراتی که برای بهبود مقاله در قالب پیشنهاد، ایرادات، سوالات و … اصطلاحاً در ژورنالها کامنت گفته می شود. اوناع مختلف کامنت در مقاله نویسی: Administrative Comments Editor Comments Reviewer Comments Publication Manager Comments

Highlights مقاله:

 نکات بارز و برجسته مقاله شامل سه الی 5 نکته برجسته یا جمله کوتاه در خصوص مقاله شما می باشد.  
 اصطلاح کاربردی هایلایت در مقاله نویسی چیست؟
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.