جایزه نوبل فیزیک 2019

جایزه نوبل فیزیک 2019  امسال به سه فیزیکدان به نام های  جیمز پیبلز از دانشگاه پرینستون آمریکا Princeton University، میشل مایور و دیدیه کولوز  هر دو از دانشگاه ژنو سویس  University of Geneva رسید.  The Nobel Prize in Physics 2019 James Peebles جیمز پیبلز به پاس اکتشافات نظری در کیهان‌شناسی Michel Mayor  به دلیل کشف …

جایزه نوبل فیزیک 2019 ادامه »